Cherry Consulting

Warto mieć wybór

Zaufaj kompetencjom

Korzystając z usług firmy konsultingowej, warto sprawdzić doświadczenie i wiedzę konsultantów dla niej pracujących. Kompetencje, które wnoszą do projektów często okazują się być czynnikiem decydującym o powodzeniu inicjatywy. Dlatego też właściwy dobór firmy konsultingowej powinien opierać się na analizie doświadczeń i wiedzy tych, których chcemy zatrudnić.

Konsulting

kompetencjeDziałając w obszarze doradztwa projektowego, procesowego i produktowego zawsze dobieramy naszych konsultantów do projektów w oparciu o analizę potrzeb i kompetencji oraz umiejętności naszych konsultantów. W ramach oferty konsultingowej dostarczamy następujące umiejętności:

  • zarządzanie projektami i usługami IT,
  • zarządzanie biznesowe (zmiana, produkty, finanse),
  • wdrażanie systemów informatycznych,
  • przeprowadzanie analiz biznesowych,

Technologia

Wdrażając każdą technologię należy zadbać o wykwalifikowaną kadrę ekspertów, którzy pomogą sprawnie i zgodnie z harmonogramem zrealizować cele projektu. Bez tego każde, nawet najprostsze, wdrożenie może okazać pasmem nieszczęść, którą chcemy za wszelką cenę uniknąć. W ramach doradztwa technologicznego dostarczamy następującą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne:

  • wdrażanie systemów informatycznych,
  • przeprowadzanie analiz systemowych,
  • przeprowadzanie testów jakościowych.

Powyższe kompetencje wyróżniają naszych konsultantów pod względem łatwej i sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym, realizacji danych zadań. Działania osoby kompetentnej, w danej dziedzinie, winny spełniać obowiązujące w danej społeczności/organizacji kryteria.