Cherry Consulting

Warto mieć wybór

Rozwiązania Servicedesk

Service Desk to coś więcej niż tylko Help Desk - jest głównym operacyjnym interfejsem między użytkownikiem a firmą, a w przypadku IT miedzy Biznesem a Informatyką. Obecnie rola servicedesk znacznie wzrasta, także w ramach kompleksowego zarządzania usługami IT.

Systemy Servicedesk to jednostka organizacyjna w firmie odpowiedzialna za wsparcie użytkownika. Główne funkcje Servicedesk polegać będą na:

  • dostarczeniu punktu kontaktu dla klientów / użytkowników,
  • klasyfikacji incydentów, zgłoszeń,
  • kontroli incydentów i zgłoszeń,
  • raportowaniu oraz przeglądzie zarejestrowanych zgłoszeń.

System Nilex klasy Servicedesk to skalowalne i modułowe rozwiązania świetnie adaptujące sie do niemalże każdego typu biznesu. dzięki elastyczne budowie oraz łatwości w konfiguracji, system Nilex Servicedesk były z sykresami wdrażane wszędzie tam, gdzie zachodziła taka potrzeba biznesowa. Potwierdzeniem starań o dostarczanie dobrych rozwiązań jest bogata lista referencyjna i imponująca liczba, wdrożen, ponad 1000.

Oferta Cherry Consulting

Od września 2011 roku firma Cherry Consulting, działając we współpracy z producentem oprogramowania, firmą Nilex AB, dostarcza na polski rynek niezawodne narzędzia servicedesk. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą na stronie poświęconej tym rozwiązaniom.

W ramach oferty firma Cherry Consulting dostarcza szereg usług kosultingowych z zakresu prowadzenia projektów informatycznych, wdrożeniowych, dobory narzędzi informatycznych, w tym również narzędzi ITSMservicedesk. Zapewniamy również serwis powdrożeniowy oraz szereg szkoleń produktowych.