Cherry Consulting

Warto mieć wybór

IT project management

Potrzeba biznesowa

Prowadzenie nowoczesnego i dynamicznego biznesu wymaga efektywnej współpracy z działem IT. Ten aby sprawnie dostarczać i odpowiadać na potrzeby biznesu, musi efektywnie i ekonomicznie optymalnie poruszać się w świecie złożonych projektów informatycznych.

Nasza odpowiedź

Aby mieć pewność, że projekty informatyczne są prowadzone zgodnie z harmonogramem, w ramach założonego budżetu a przede wszystkim prowadzą nas do celu, należy zadbać o kilka ważnych elementów. Jednym z nich jest dobór odpowiedniej kadry zarządzającej projektami informatycznymi, która sprawdziła się w podobnych sytuacjach.

Dostarczamy

W ramach usług w obszarze zarządzania projektami informatycznymi, firma Cherry Consulting dostarcza w sposób sprawdzony następujące usługi i produkty:

  • pomoc przy sporządzaniu i opracowywaniu studium przypadków biznesowych,
  • pomoc przy sporządzaniu i dokumentacji wymagań biznesowych oraz wymagań systemowych,
  • analiza systemowa wraz z raportami i mapą ryzyk projektowych,
  • kompletny WBS wraz z harmonogramem wdrożenia,
  • analiza i plan wykonani budżetu projektu,
  • plan testów akceptacyjnych (UAT),
  • plan wdrożenia i stabilizacji rozwiązań IT,
  • plan uruchomienia rozwiązania po stronie biznesu,
  • wsparcie w procesie stabilizacji.

Wartość dodana

Wartością dodaną z prowadzenia projektów nie może być jedynie dobrze wykonany plan czy nieprzekroczony budżet. Wierzymy, że prawdziwa wartość dodana to ta, która powstała z dobrze wykonanych zadań. Wartość, która skutkuje otwarciem nowych kanałów dystrybucji, optymalizacją kosztów, nowymi produktami czy zawiązaniem współpracy z dodatkowymi dostawcami i odbiorcami. Zatrudniając specjalistów z firmy Cherry Consulting mają Państwo pewność, że nauczki projektowe i doświadczenie zebrane z pracy na kilku kontynentach, dla wymagających Klientów, przełożą się na powstanie wszystkich tych elementów.

Więcej o ofercie związanej z prowadzeniem projektów