Cherry Consulting

Więcej informacji

Warto mieć wybór

Doradztwo informatyczne

W ramach szeroko rozumianego doradztwa informatycznego firma Cherry Consulting dostarcza szereg usług, które w znaczy sposób ułatwiają realizację celów biznesowych w partnerstwie z działem IT. Dostarczając nasze usługi nie koncentrujemy się wyłącznie na zrealizowaniu planu minimum, ale w ramach działania chcemy, aby każda inicjatywa oraz produkt naszej pracy zwiększał wartość dodaną przedsiębiorstwa oraz jej przewagę konkurencyjną.

W ofercie, którą mamy skierowaną przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, znajdują się: