Cherry Consulting

Warto mieć wybór

Zarządzanie usługami IT - potrzeba biznesowa

Od ponad trzech dekad menadżerowie i pracownicy IT czerpią korzyści wynikające ze stosowania procesów z zakresu zarządzania usługami IT (ITSM). Poprzez zdyscyplinowane działania w obrębie tychże procesów udaje się harmonizować cele organizacji IT z celami biznesowymi całej organizacji. Dobrze zaprojektowane i wdrożone usługi IT to solidne i nieocenione wsparcie w dążeniu do osiągnięcia celów biznesowych. W rezultacie otrzymujemy zwiększoną wydajność codziennych działań operacyjnych IT i idącą w tej parze wysoką jakości dostarczanych usług.

Nasza odpowiedź

Najpowszechniej stosowanym z nich jest obecnie ITIL® w wersji trzeciej. ITIL® V3 to procesowe podejście do tematu zarządzania usługami, które powstawało na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Dzięki przyjęciu kompleksowego podejścia do cyklu życia usługi, dążenie do połączenia celów i działań IT oraz biznesu staje się możliwe, pożądane i jak najbardziej realne. Pomyślne wykorzystanie modelu ITIL® wymaga poświęcenia oraz zrozumienia ze strony wszystkich osób zaangażowanych w działania, ale również niezbędnego lidera zmiany oraz [link:experience]doświadczonego[link] i skutecznego partnera w konsultacjach.

Ubogacając poprzednią wersję, autorzy publikacji i entuzjaści biblioteki założyli, że w projektowaniu i świadczeniu usług organizacja IT winna koncentrować się na dostarczaniu wartości dla biznesu. Firma Cherry Consulting pomaga organizacjom zrozumieć w jaki sposób taką wartość dodaną mogą przynosić ich wewnętrzne działy IT lub ich dostawcy. Dzięki wyjątkowej i sprawdzonej metodyce działania w zakresie skutecznego wdrażania procesów zarządzania usługami, naszym klientom udaje się już w pierwszych miesiącach działania dostrzec wymierne korzyści. Polepszenie jakości usług, skrojone na potrzeby biznesu usługi i działania IT, redukcja kosztów, to tylko niektóre przykłady.

Dostarczamy

Wyzwaniem, które stoi często przed organizacjami, związane jest ze skutecznym sposobem szybkiego i skutecznego przekonania swojego personelu do korzyści, jakie przynosi modelowe działanie w zakresie zarządzania usługami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, systematycznemu i skutecznemu działaniu, a przede wszystkim umiejętności budowania porozumienia, firma Cherry Consulting staje się gwarantem w dążeniu do celu. Wdrożenie ITIL to również spore wyzwanie i potrzeba powszechnej edukacji. Również i w tym obszarze firma Cherry Consulting dostarcza samodzielnie, lub we współpracy ze sprawdzonymi partnerami, szereg szkolen i warsztatów, które w jeszcze sprawniejszy sposób przybliżają organizację do osiągnięcia finalnego celu.

W ramach oferowanych usług dostarczamy:

  • raporty i analizy potrzeb firmy w obszarze zarządzania usługami IT,
  • know-how konieczny do budowy efektywnych i sprawnie działających działów helpdesk/servicedesk,
  • procedury i techniki obsługi procesów zarządzania incydentami, problemami, zmianą, konfiguracją,
  • procedury oraz know-how do sporządzania i zarządzania umowami SLA/OLA,
  • procedury do zarządzania procesem zakupowym realizowanym przez IT,
  • prodedury i techniki zarządzania finansami IT.

Wartość dodana

Współczesna IT jest wsparciem biznesu. Nie działa reaktywnie na problemy techniczne, ale działa proaktywnie nad zwiększaniem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i buduje wartość dodaną. Działania konsultingowe Cherry Consulting nie koncentrują się jedynie na wprowadzaniu usługowych modelu w organizacjach IT, ale stara dostarczyć tym organizacjom wiedzy i doświadczenia - elementu trwale budującego wartość dodaną.