Cherry Consulting

Więcej informacji

Warto mieć wybór

Misja

Cherry Consulting jest firmą doradczą oferującą usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pomagamy naszym Klientom usprawniać codzienne działania, przyczyniając się tym samym do zwiększenia wartości dodanej. Stale rozwijamy nasze kompetencje. Zleconą pracę wykonujemy rzetelnie, sumiennie i na czas.

Cele

Misja. Cel. Cherry ConsultingJako organizacja aspirujemy do bycia najbardziej elastyczną firmą dostarczającą usługi doradzcze i szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy pomóc naszym Drogim Klientom zrozumieć ich potrzeby i wytłumaczyć konieczność nakładów na poszczególne projekty inwestycyjne, z zakresu informatyzacji, optymalizacji procesów biznesowych, wdrożeń produktów itp. Wierzymy, że dobrze wydane pieniądze pomogą osiągnąć lepsze rezultaty, odpowiedzieć na wymagania rynku i zwiększyć wartość ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Partnerstwo

Firmy oparta jest na doświadczeniu i wiedzy, którą zdobywaliśmy na przestrzeni ostatnich lat, pracując dla wymagajacych Klientów na pięciu kontynetach, w kilknastu krajach, ale zawsze w imię jednego celu - osiągnięcia rezultatu. Ciągle pracujemy nad podnoszeniem kwalifikacji i rozbudową naszego katalogu usług i produktów, króre wspólnie w naszymi partnerami dostarczamy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, którą na Polskim rynku stworzyliśmy z naszym szwedzkim Partnerem, firmą Nilex AB.