Cherry Consulting

Warto mieć wybór

Działalność społeczna Cherry

Prowadzenie biznesu nie może koncentrować się wyłącznie na zarabianiu pieniędzy. Nie można zapominać o tych, którzy ten biznes tworzą, jak również o tych dla których produkt biznesu się tworzy. Codzienne działania firmy, szczególnie w okresie silnej konkurencji, dużej rywalizacji jak również niepewności na rynkach, skupiają się na optymalizacji, efektywności, zyskach i profitach.

CSR - społeczny wymiar biznesuBiznes to coś więcej niż tylko zarabianie pieniędzy i generowanie zysków. To przede wszystkim ogromna odpowiedzialność, nie tylko przed akcjonariuszami, rodziną i samym sobą, ale przede wszystkim względem otoczenia. Odpowiedzialność społeczna.

Firma Cherry Consulting zachęca swoich Klientów do dzielenia się dorobkiem z innymi. Poprzez przykładowe działania, namawiamy wszystkich do tego, aby coraz częściej zwracać uwagę na potrzebę tych, których nie mamy w planach biznesowych, w terminarzach spotkań itd.

Szczególnie bliski jest nas los najmłodszych. Stąd też zachęcamy do uczestnictwa w możliwie jak największej liczbie wydarzeń i akcji, z których zyski kierowane są na pomoc dzieciom. Cherry Consulting szczególnie zachęca do pomocy dzieciom z Wiosek Dziecięcych.

Z poważaniem
Mirosław Sołowiej